S-a aprobat metodologia concursurilor de director şi director adjunct în învăţământul preuniversitar

0
104

Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, dosarele urmând să fie depuse în perioada 13 septembrie – 2 octombrie.

La concurs se pot înscrie, potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcţiei de director în grădiniţe sau de director adjunct din unităţi de învăţământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare;
  2. b) fac parte din Corpul naţional de experţi în management educaţional
  3. c) sunt titulari în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea;
  4. d) dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine”, primite în ultimii patru ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/ funcţii de specialitate specifice Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea;
  5. e) nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii patru ani şcolari anteriori anului desfăşurării concursului, lucraţi efectiv la catedră, în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea;
  6. f) nu au fost lipsiţi de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  7. g) sunt apţi din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
  8. h) nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie, iar interviul şi evaluarea CV-ului se vor desfăşura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie, mai anunţă MENCS.

Afişarea rezultatelor concursului este programată în data de 18 noiembrie, fiind urmată de o perioadă alocată depunerii contestaţiilor: 21-23 noiembrie.

Soluţionarea contestaţiior şi afişarea rezultatelor finale sunt prevăzute pentru intervalul 24 noiembrie – 9 decembrie 2016.

Dacă ai fost martorul unui eveniment care ar putea deveni o știre, ne poți contacta pentru a trimite sesizări, fotografii sau imagini video, pe adresa de email: redactie@jurnaldevrancea.ro, pe WhatsApp 0770 430 588 sau pe contul nostru de Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.