S-a dat STARTUL angajărilor în POLIȚIE din sursă externă. VEZI care sunt condițiile

0
2291

Dacă inițial a fost vehiculată data de 15 martie pentru începerea concursurilor privind angajările din sursă externă în Poliția Română, procedurile au fost demarate zilele acestea. Potrivit preşedintelui Pro Lex, Vasile Lincu, se vor organiza concursuri pentru angajări din sursă externă pentru 3000 de posturi în MAI. Procedurile vor începe în perioada 28 martie – 01 aprilie, iar examenele se vor desfăşura în luna mai a acestui an.

Potrivit sindicaliștilor din sistem, pentru Inspectoratul Situații de Urgență și Jandarmerie, ocuparea funcţiilor vacante va fi făcută doar prin rechemare în activitate. Funcțiile vacante din cadrul Poliției de Frontieră vor fi ocupate doar prin reîncadrarea persoanelor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. b), d)-f) şi j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte, informează Pro Lex.

Potrivit aceleași surse, pentru ocuparea funcţiilor vacante din Poliţia Română va fi organizat un concurs în vederea ocupării a 1800 de posturi, astfel:

– 40 de locuri prin reîncadrarea persoanelor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. b), d)-f) şi j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte.

– diferența prin recrutare (angajări) din sursă externă.

Toți poliţiştii recrutaţi din sursă externă vor fi repartizaţi la structurile de poliţie rurală.  La concurs va fi adoptată o metodologie asemănătoare cu cea aplicată și concursurilor pentru trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor.

Examenul propriu-zis va avea loc într-o singură zi pentru toate tipurile de angajări, la Şcoala de Poliţie de la Câmpina. Chiar şi cei care vor fi angajaţi prin reîncadrare vor da examen pentru departajare. „Nu sunt limitate locurile doar pentru cei disponibilizaţi, ci sunt pentru toţi cei care au şcoli de poliţie şi au plecat din diferite motive din sistem”, a anunţat Vasile Lincu, președintele Pro Lex, într-un interviu acordat site-ului Sindicatului Național Pro Lex

Separat de acest concurs, se va mai susţine o selecţie pentru specialişti şi personal de deservire, aici fiind vorba de la IT-işti, contabili şi până la femei de servici.

Cei care vor reuşi să fie selectaţi în urma examenului se vor afla apoi în tutelă timp de 6 luni şi vor urma 3 luni diferite cursuri. Abia apoi se va face o evaluare corectă şi se va stabili cine se încadrează şi cine nu.

„E posibil să fie oameni care să îşi dea seama că Poliţia nu e pentru ei, că nu pot face faţă. După această perioadă, se va face încadrarea definitivă”, a mai declarat Vasile Lincu.

Condiţiile de angajare din sursă externă

Condiţii generale de recrutare în vederea încadrării din sursă externă a poliţiştilor, conform art. 20 din ordinul m.a.i. nr. 665/28.11.2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile ministerului administraţiei şi internelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de către structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 • să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor să-i împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 • să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că a susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului („candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi persoanele care urmează să fie încadrate direct în poliţie nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”);
 • să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

În funcţie de specificul activităţii profesionale pentru care sunt scoase la concurs funcţiile, pot fi stabilite criterii specifice de recrutare, cu respectarea condiţiilor şi a criteriilor prevăzute de actele normative în vigoare.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.