Sancțiuni aplicate de ITM Vrancea celor care au angajat zilieri! Inspectorii de muncă au verificat dacă este respectată legislația în domeniu

0
490

Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea a desfășurat în perioada 19 – 22 septembrie 2022 Campania naţională privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Motivarea campaniei derivă din caracterul derogatoriu al Legii nr.52/2011 față de prevederile Codului Muncii și a necesității înțelegerii pe deplin a condițiilor și a domeniilor în care beneficiarii pot utiliza zilieri. Obiectivul principal al campaniei de control s-a axat pe identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri și luarea măsurilor ce se impun în vederea respectării prevederilor legale, cât și creșterea gradului de conștientizare al beneficiarilor și zilierilor care desfășoară activități cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor .

Inspectorii de muncă angrenați în desfășurarea acestei campanii au efectuat 24 acțiuni de control în urma cărora au fost constatate 8 neconformități față de prevederile legale aplicându-se 7 sancțiuni contravenționale . Pentru toate neconformitățile constatate au fost dispuse măsuri obligatorii de intrare în legalitate cu termene stricte de realizare, măsuri ce vor fi verificate cu ocazia controalelor viitoare. Dintre neconformitățile constatate menționăm : sustragerea beneficiarului de la obligația de a achiziționa și/sau completa registrul de evidență a zilierilor, nerespectarea duratei activității ocazionale, neasigurarea securității și sănătății în muncă a zilierilor și nerespectarea măsurilor de prevenire și protecție de către zilieri .

Având în vedere o problemă identificată de inspectorii de muncă în acțiunile de control, vă informăm pe această cale că în conformitate cu prevederile art.8 lit.g) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat : la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia: veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În concluzie dacă un zilier este beneficiar de ajutor social trebuie să știe că obținerea de venituri aferente prestării activităților în această calitate ″de ziler″ înregistrat în Registrul electronic de evidență a zilierilor, nu va influența plata acestor ajutoare sociale. Totodată reamintim că pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. (comunicat de presă ITM Vrancea, Inspector șef Eliza Botezatu)

Revelion 2023 SARA Events
Dacă ai fost martorul unui eveniment care ar putea deveni o știre, ne poți contacta pentru a trimite sesizări, fotografii sau imagini video, pe adresa de email: redactie@jurnaldevrancea.ro, pe WhatsApp 0770 430 588 sau pe contul nostru de Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.