Se caută inspector general adjunct pentru Inspectoratul Școlar Vrancea. Detalii despre concurs AICI!

0
130

Ministerul Educaţiei scoate la concurs postul de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea. Dosarul de înscriere se depune în perioada *22 august – 4 septembrie 2016*, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea.

Probele de concurs se vor desfăşura în perioada *19 septembrie – 5 octombrie 2016* la sediul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice. Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declaraţia pe proprie răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa postului şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cât şi la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea. Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0237214141, de luni până vineri, între orele 10.00 – 14.00.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

  1. este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
  2. este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;
  3. este personal didactic titular în învăţământ/într-o unitate de învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
  4. are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
  5. a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
  6. are recomandare / caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
  7. nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  8. este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor *234* alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  9. la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.
Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.