Ședință de Consiliu Municipal, săptămâna aceasta la Focșani. Iată proiectele de pe ordinea de zi !

0
366

clm consiliul local focsani 2 - Ședință de Consiliu Municipal, săptămâna aceasta la Focșani. Iată proiectele de pe ordinea de zi !

Săptămâna aceasta, consilierii municipali focșăneni sunt chemați la ședința Consiliului Local Municipal.

Mai exact, întrunirea este programată joi pe 24 septembrie, aleșii avînd de votat mai multe proiecte între care majorarea capitalului social al producătorului de energie termică din Focșani,  începerea pregătirilor pentru organizarea sărbătorilor de iarnă în municipiu ori numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani.

Consilierii vor decide și asupra „transmiterii din domeniul public al municipiului Focșani și administrarea Consiliului local al municipiului Focșani în domeniul public al Județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea a suprafaței de 1.000,00 mp, teren situat în Focșani, Calea Munteniei”.

Acest teren ar urma să fie folosit în vederea construirii de locuințe pentru tinerii specialiști din sănătate. Iată mai jos proiectele de hotărâre ce vor fi pe masa consilierilor municipali la ședința de joi:

Secţiunea I – proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 38/2015 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2015, modificată prin Hotărârea Consiliului local nr. 161/2015;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

2. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în municipiul Focșani;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 296/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiţii „Construire vestiare și grupuri sanitare în următoarele locații: Cimitirul Nordic str. Mărășești, incintă Atelier mecanic și Parc Auto str. Mărășești și la Sera Mîndrești”, cu modificările ulterioare;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reparații capitale acoperiș tip șarpantă Liceul cu program Sportiv”, municipiul Focșani, județul Vrancea;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

5. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC ENET SA Focșani;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

6. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2015;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

7. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării alegerilor și a Regulamentului de organizare și desfășurare ale acestora în vederea constituirii Consiliului local al tinerilor din municipiul Focșani;

Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

8. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2015 a sumei de 4.000 lei pentru organizarea alegerilor Consiliului local al tinerilor Focșani, ce vor avea loc în luna octombrie 2015;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

9. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani;
Iniţiator: Primar, ing. Decebal Gabriel Bacinschi

10. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 76/255 din 28.08.2012 privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor depuse de persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii, cu sediul în municipiul Focșani, în vederea acordării de finanțări nerambursabile din bugetul local al municipiului Focșani, în baza Legii nr. 350/2005 și Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 326/2007;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

11. proiect de hotărâre privind însușirea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea și reabilitarea rețelei de transport a energiei termice în zonele: Piața Victoriei, str. Longinescu, str. Războieni” în municipiul Focșani;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

12. proiect de hotărâre privind însușirea „Studiului pentru definirea zonelor unitare de încălzire din municipiul Focșani” și stabilirea zonelor unitare de încălzire din municipiul Focșani alimentate cu energie termică în sistem centralizat;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

13. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligațiilor datorate bugetului local, depuse de Parteni Gina Lăcrămioara, cu domiciliul în Focșani, Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, ap. 26 și Șerban Neculai, cu domiciliul în Focșani, str. Gării nr. 10;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

14. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 329/2013 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

15. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 210/2009 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 30000,00 mp., situat în Focșani, Calea Munteniei nr. 57, T 83, P 435% în vederea construirii de locuințe cu credit ipotecar și locuințe pentru tineri destinate închirierii, pe durata realizării investiției;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

16. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 168/2012 privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 106/285/2012, nr. 139/318/2012, nr. 178/357/2012, nr. 198/377/2012, nr. 22/2013, nr. 46/2013, nr. 80/2013, nr. 131/2013, nr. 188/2013, nr. 212/2013, nr. 256/2013, nr. 276/2013, nr. 349/2013, nr. 381/2013, nr. 28/2014, nr. 38/2014, nr. 93/2014, nr. 122/2014, nr. 187/2014, nr. 277/2014, 54/2015, nr. 112/2015, nr. 168/2015 și nr. 197/2015;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

17. proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din domeniul public al municipiului Focșani și administrarea Consiliului local al municipiului Focșani în domeniul public al Județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea a suprafaței de 1.000,00 mp., teren situat în Focșani, Calea Munteniei nr. 57, T 83, P 435%, județul Vrancea, în vederea construirii de locuințe pentru tinerii specialiști din sănătate;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

18. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, adiacent construcției exixstente, pentru extinderea acesteia;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

19. proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 2351 mp. situat în Focșani, str. Unirea Principatelor nr. 2, T. 107 P. 5665, 5666, 5667, C.F. nr. 59652, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, aferent imobilului construcții cu destinația de sediu, birouri și construcții conexe către Societatea Cooperativă de Consum Federalcoop Focșani, proprietar al acestor construcții;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

20. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 65/195 din 15.09.2014 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică a unui teren în suprafață de 100,00 mp., situat în Focșani, str. Brăilei nr. 112, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, către SC DISTRIGAZ SUD SA București, Formațiune operativă de lucru Focșani, în vederea amplasării unei stații de reglare-măsurare gaze care va deservi un număr de 176 apartamente pentru tineri în regim de închiriere;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 10,40 mp. situat în Focșani, str. Dornișoarei nr. 7, județul Vrancea, T.109, P.%5736 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC DAMI COM IMPEX SRL;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 28,00 mp. situat în Focșani, Aleea Echității nr. 1, ap. 42, județul Vrancea, T.203, P.%11103 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC PINGUINUL COM SRL;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 16,72 mp. situat în Focșani, bdul. Gării nr. 28, bl. 28, sc.1, județul Vrancea, T.30, P.%1745 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Agafiței Marian;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

24. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Focșani;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei situată în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 13, ap. 21, înscrisă în CF 54673-C1-U8 UAT Focșani, către doamna Bădica Ionela;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 21, bloc 21, ap. 3, înscrisă în CF 51892-C1-U26 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51892-C1-U10 UAT Focșani, către familia Irimia Luminița și Irimia Cristinel;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

27. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 49667 din 10.09.2015 privind documentația P.U.D. și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință S+P+2E” – Focșani, intravilan, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1A;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

28. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 45267 din 09.09.2015 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spații comerciale și servicii P+2E” – Focșani, intravilan, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

29. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 50004 din 09.09.2015 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire bloc de locuințe și spații birouri S+P+3E+M, împrejmuire” – Focșani, str. Miorița nr. 10;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here