Ședință maraton la Consiliul Local Focșani! Consilierii au pe ordinea de zi 59 de proiecte

0
290

Consiliul Local Focșani este convocat joi, 29 martie, de la ora 16.00, în ședința ordinară a lunii martie. Se anunță o ședință lungă, întrucât pe ordinea de zi se regăsesc și unele proiecte care ar putea stârni dezbateri aprinse, așa cum se întâmplă de fiecare dată. Lungă va fi și pentru că ordinea de zi cuprinde nu mai puțin de 59 de proiecte și nu-i exclus ca până atunci să mai apară și proiecte suplimentare.

Iată, mai jos, ordinea de zi:

Secţiunea I – proiecte de hotărâri

 1. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru demararea procedurii de selecție pentru doi membri în consiliul de administrație la S.C. ENET S.A. Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CUP Salubritate S.A. Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Extindere reabilitare Pasaj Milcov-Hală”;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Cișmele publice în municipiul Focșani”;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Instalații automate de udat spații verzi în municipiul Focșani”;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Instalație utilizare gaze naturale Cămin pentru persoane vârstnice, str. Fraternității nr. 11, municipiul Focșani”;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Contorizare energie termică Colegiul Național „Al. I. Cuza””;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții ”Refacere infrastructură strada Nicolae Săveanu, strada Cincinat Pavelescu, strada Focșa din municipiul Focșani”;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu de joacă str. Peneș Curcanul”;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 253/2015 privind însușirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea și reabilitarea rețelei de transport a energiei termice în zonele: Piața Victoriei, str. Longinescu, str. Războieni” în municipiul Focșani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 147/2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții  „ Modernizare și reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului Focșani, județul Vrancea”;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 441/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții: „Modernizare și reabilitare drumuri locale în Municipiul Focșani, județul Vrancea”;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 9/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea  obiectivului de investiţii „Refacere infrastructură străzi: strada Popa Șapcă; strada George Coșbuc; strada Ghinea Dorinel; strada. Ghe. Magheru; strada Dornișoarei și Fundătura Dornișoarei și strada Teiului” din Municipiul Focșani, judetul Vrancea;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 440/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru realizarea obiectivului de investiții „Refacere infrastructură străzi: Popa Șapcă, Teiului, George Coșbuc, Dornișoarei, Fundătura Dornișoarei, Ghinea Dorinel, Gheorghe Magheru din municipiul Focșani”, județul Vrancea;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reparații monument Fântâna lui Cuza lucrări de branșament electric, alimentare cu energie electrică și pompă de apă”;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 432/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reparații capitale Fântână arteziană Primărie – Piața Unirii”;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al municipiului Focșani, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral/parțial din venituri proprii, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2017;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 82/2018 privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului instituțiilor și activităților finanțate parțial/integral din venituri proprii pe anul 2018;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 84/2018 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al Municipiul Focșani pe anul 2018;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Cuv. Parascheva – Noua Catedrală” Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind inițierea și desfășurarea unei campanii pentru implicarea activă a cetățenilor în respectarea legilor privind păstrarea curățeniei pe raza municipiului Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018, a sumei de 20,00 mii lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Paște;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 pentru transmiterea de felicitări cu ocazia Sărbătorilor Pascale din anul 2018;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focșani în calitate de coorganizator la derularea proiectului „BOOK ON TRIAL”;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 a sumei de 2,80 mii lei pentru organizarea de către Consiliul local al tinerilor Focșani, a proiectului „Ani de liceu” – ediția a II-a;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,68 mii lei pentru premierea elevilor care frecventează cursurile de pregătire ale Centrului de Excelență Focșani organizat în cadrul Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,00 mii lei Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani pentru derularea proiectului „Elevul de azi, antreprenorul de mâine” – Târgul firmelor de exercițiu în luna aprilie 2018;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 542/2017 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 97/2018 privind aprobarea majorării capitalului social al SC CUP SALUBRITATE SA Focșani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 20,00 mp, situat în Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 7, județul Vrancea, T. 150, P. %7711 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Iordache Doru și Mirela;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 26,00 mp, situat în Focșani, bdul. Gării nr. 24, județul Vrancea, T. 37, P. 2325 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Bălănici Titi și Mariana;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 40,00 mp, situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 42, județul Vrancea, T. 57, P. %3513 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Busuioc Cristinel;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 18,00 mp, situat în Focșani, T 173, P 9165 către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA –SDEE FOCȘANI;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,00 mp. situat în Focșani, str. Panduri nr. 9, sc. 6, adiacent ap. 102, T 188, P 10178% aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea domnilor Dima Adrian, Dima Maria Ilinca și Udrea Antoneta;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de două familii în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de două familii din imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2 în imobilele situate în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2 și str. Revoluției nr. 17, în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 24 înscris în CF 54675-C1-U22 UAT Focşani către domnii Puică Traian și Puică Daniela;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 7, bl. 7, ap. 14 înscris în CF 51902-C1-U6 și a boxei înscrisă în CF 51902-C1-U12 UAT Focşani către doamna Lupu Viorica;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 237/2017 privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a apartamentului situat în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 9 înscris în CF 54684-C1-U7 UAT Focşani către doamna Mocanu Liliana;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Hotărârea Consiliului local nr. 20/2018 în sensul că sintagma CF 51906-C1-U3 se va citi CF 51906-C1-U15, iar sintagma CF 51906-C1-U19 se va citi CF 51906-C1-U20;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul contractual din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani;

Iniţiator: consilier local, Mersoiu Ionuț

 1. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Focșani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 82459 din 06.11.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire magazin universal (Supermarket – parter)” – generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 11, T 42, P 2646, 2647, 2648, 2649, 2651, nr. cad. 61159;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind emiterea acordului cu privire la modificarea limitelor de proprietate a imobilului situat în Focșani, str. Nicolae Iorga nr. 1, județul Vrancea compus din teren în suprafață de 604,00 mp. și construcție în suprafață de 247,00 mp., T 101, P 5406, 5409, 5410;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al PARKING FOCȘANI S.A. pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2018;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind posibilitatea achitării în rate a taxei de parcare pe raza municipiului Focșani și a rezervării pe 24 de ore a locului de parcare pentru persoanele fizice;

Iniţiatori: consilieri locali Drumea Alina,

Ciocoeaș Laura, Gheoca Corneliu-Dumitru

 1. proiect de hotărâre privind identificarea și amenajarea unui spațiu aparținând domeniului pubic pentru deschiderea unui centru de caritate pe raza municipiului Focșani;

Inițiatori: consilieri locali Drumea Alina, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu-Dumitru

 1. proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar în cuantum de 2000 lei/familie, pentru tinerii care se căsătoresc;

Inițiator: consilier local Tănase Neculai

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea ca persoanele care cumpără locuințe ale ANL cu plata în rate să poată lua în spațiu alte persoane;

Iniţiatori: consilieri locali Tănase Neculai, Dimitriu Ana-Maria, Buzoi Dan, Filimon Ionuț

Secțiunea a II-a – Rapoarte, informări

 1. Raportul de activitate pentru anul 2017 al Primarului municipiului Focșani – Cristi Valentin Misăilă;
 2. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;
 3. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Focșani;
 4. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Poliției Locale a municipiului Focșani;
 5. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Serviciului Public Creșe din municipiul Focșani;
 6. Raportul de activitate pentru anul 2017 al Teatrului Municipal Focșani;
 7. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei”;
 8. Raportul de activitate pentru anul 2017 al Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia” Focșani;
 9. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007;
 10. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al SC TRANSPORT PUBLIC SA Focșani;
 11. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al CUP SALUBRITATE SA Focșani;
 12. Raportul de activitate pentrul anul 2017 al Administrației Piețelor Focșani SA;
 13. Solicitarea consilierilor locali Buzoi Dan, Drumea Alina-Ramona, Ciocoeaș Laura, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dobre Alin, Tănase Neculai, Gheoca Corneliu-Dumitru înregistrată la nr. 12324/2018 privind programul de întreținere a spațiilor verzi în colaborare cu persoane fizice din municipiul Focșani;
 14. Solicitarea consilierilor locali Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Gheoca Corneliu-Dumitru înregistrată la nr. 12171/2018 privind bugetarea participativă;
 15. Solicitarea consilierilor locali Buzoi Dan, Drumea Alina-Ramona, Ciocoeaș Laura, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dobre Alin, Tănase Neculai, Gheoca Corneliu-Dumitru înregistrată la nr. 12323/2018 privind redenumirea Parcului Olandez (Bahne, lângă clădirea CEC) cu numele „Parcul Mircea Ionescu Quintus”.
Dacă ai fost martorul unui eveniment care ar putea deveni o știre, ne poți contacta pentru a trimite sesizări, fotografii sau imagini video, pe adresa de email: redactie@jurnaldevrancea.ro, pe WhatsApp 0770 430 588 sau pe contul nostru de Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.