Termenul de înregistrare a unui nou-născut, MODIFICAT. Perioada creşte de la 15 la 30 de zile

0
199

Înregistrarea nou-născutului se va putea face în 30 de zile de la data naşterii copilului, faţă de 15 zile cât e în prezent, iar mama fără acte de identitate îşi va putea înregistra copilul fără să prezinte o expertiză medico-legală, identificarea urmând să o facă poliţia prin “verificări specifice”

În cadrul termenului de 30 zile, ca element de noutate, se stabilesc reguli privind înregistrarea naşterii copilului chiar dacă, la internarea în unitatea sanitară, mama nu poate face dovada identităţii sale cu un act de identitate.

Astfel, înăuntrul acestui termen persoana care declară naşterea copilului nu mai trebuie să obţină o aprobare suplimentară în acest sens sau să prezinte documente care să justifice declararea naşterii peste termenul stabilit de lege (în reglementarea anterioară, dacă naşterea copilului se realiza după 15 zile de la naştere, era necesar să se prezinte o cerere scrisă, motivată, însoţită de documente care să justifice depăşirea termenului legal, iar înregistrarea naşterii se făcea numai cu aprobarea primarului).

De asemenea, au fost identificate două situaţii care, prin prezentul demers, sunt detaliate:

– mama nu deţine un act de identitate, din diferite motive (nu s-a eliberat, l-a pierdut sau a fost distrus), dar figurează în evidenţele de stare civilă; în acest caz, la solicitarea unităţii sanitare, poliţistul desemnat va face verificări specifice pentru identificarea mamei, iar documentul întocmit de acesta (rezultatul verificărilor) va sta la baza stabilirii identităţii mamei care a născut.
– mama nu a fost înregistrată în evidenţele de stare civilă şi, implicit, nu a deţinut niciodată un certificat de naştere; în situaţia prezentată, a fost introdusă obligaţia întocmirii unui proces-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, de reprezentantul poliţiei şi de cel al unităţii sanitare (această modalitate de lucru este consacrată de legislaţia în domeniu, fiind utilizată în cazul procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului, prevăzut de HG 1103/2014 şi de HG 64/2011).

În plan administrativ, actul normativ se arată că serviciile de stare civilă vor efectua menţiuni în registrele de stare civilă cu privire la atribuirea unui nume de familie declarat de mamă (consemnat în procesul verbal şi stabilit prin dispoziţie a primarului), urmând ca, după clarificarea stării civile a mamei să se procedeze la efectuarea unor noi menţiuni (privind înregistrarea acesteia) pe documentele care-l privesc pe copil.

Un alt aspect de noutate este acela că înregistrarea naşterii se va putea realiza, ca situaţie de excepţie, şi după termenul de 30 de zile, însă doar prin parcurgerea unor proceduri administrative. Pe lângă faptul că se elimină limitarea de un an în care era posibilă stabilirea stării civile pe cale administrativă, prezentul proiect reglementează cadrul normativ metodologic prin care este înlocuită procedura judiciară de înregistrare tardivă a naşterii, cu cea administrativă.

Astfel, prin transferul competenţei către primar cu privire la înregistrarea tardivă a naşterii (peste termenul de 30 de zile) se va reduce termenul de soluţionare a cererii de înregistrare a naşterii, se elimină taxelor percepute etc., toate acestea asigurând condiţiile pentru înregistrarea naşterii într-un termen cât mai scurt (de la cca 2 ani la maxim 90 de zile de la data depunerii cererii)”, se mai arată în nota de fundamentare.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.