TRANSMISIUNE LIVE : Consiliul Local Focșani, convocat în ședință ordinară. VEZI toate proiectele de pe ordinea de zi

0
207

Jurnal de Vrancea transmite marți, începând cu ora 16:00, ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Focșani.

Pe ordinea de zi a ședinței se află 57 de proiecte de hotărâre, a căror aprobare este importantă pentru comunitate.

Iată ordinea de zi a ședinței de marți:

1. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 399/2017 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 384/2017 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială nr. 7 Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Palatul Copiilor Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Consiliului local nr. 406/2017 pentru adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membri în consiliul de administrație la Transport Public S.A. Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului  și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 a costului mediu lunar de întreținere pentru copii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public Creșe;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale a personalului contractual din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 127/2017 privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea în domeniul public al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitație publică a spațiului medical în suprafață totală de 182,71 mp., situat la parterul imobilului situat în Focșani, str. Bucegi nr. 28, precum și a cotei indivize de 70,61 mp. din spațiul în folosință comună, către S.C. AMM MED STAR S.R.L.;
Iniţiatori: consilieri locali Nedelcu Mihai, Radu Nițu
15. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric Casa Damian, cod LMI VN-II-mB-06433 din Focșani, bulevardul Gării nr. 8, aflat în proprietatea domnilor Dimian Aura și Dimian Dan Cristian;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
16. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-mB-06406 din Focșani, strada Cernei nr. 12, T. 53, P. 3381, aflat în proprietatea domnului Georgescu Florin Dumitru;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
17. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani; Iniţiator:Primar, Cristi Valentin Misăilă
18. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului – sediu administrativ compus din construcție (P+1) în suprafață construită de 362,00 mp și teren aferent în suprafață totală de 1629,00 mp situat în Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T 80, P 4628, T 81 P 4368, pe perioada existenței serviciului public;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 30,00 mp, situat în Focșani, str. Prof. Gh. Longinescu nr. 23, județul Vrancea, T. 118, P. %6139/1 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Constantin Nelu;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 14,00 mp, situat în Focșani, str. Plevnei, județul Vrancea, T. 192, P. %10565 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Pricopi Ionel;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 20,00 mp, situat în Focșani, Aleea 1 Iunie nr. 4, județul Vrancea, T. 207, P. %11275 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Burghelea Marica;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
22. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 50 mp situat în Focșani, str. Democrației T 79, P 416% ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea amplasării unei construcții provizorii cu destinația de spațiu comercial;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
23. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
24. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanelecărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 republicată și modificată;
Iniţiatori: consilieri locali, DimitriuAna-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu
25. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru unnumăr de 12 familii din imobilul situat în Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, în imobilele situate în str. Revoluției nr. 16, bl. C2 și str. Măgura nr. 123 în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu
26. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia Mustafa Ionel din imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 25 (tronson II), în imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 2 (tronson II) în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu
27. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în localitatea Focșani, Cartierul Brăilei, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan
28. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 3 familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/199 republicată și modificată și Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan
29. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situată în bdul. Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 41, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în locuință de serviciu;
Inițiator: Viceprimar, Marius Eusebiu Iorga
30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 5, bl. 5, ap. 3, înscrisă în CF 51906-C1-U3 și a boxei înscrisă în CF 51906-C1-U19 UAT Focșani către doamna Bițeanu Neacșa;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
31. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în municipiul Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
32. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 9/2009 privind aprobarea acordării de gratuități pe transportul urban de călători pensionarilor de drept, fără limită de vârstă, cu domiciliul în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori consilieri locali: Radu Nițu, Gongu Emanuel
33. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reparații capitale ale Monumentului Unirii din municipiul Focșani”;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
34. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Plopi nr. 25 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Căldăraru Zodia și Căldăraru Robert;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
35. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Ion Neculce nr. 29 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Drilea Maria și Drilea Costică;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
36. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Tisa nr. 14 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Birla Ion și Birla Pauna;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
37. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Ion Neculce nr. 17 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Ariton Ion și Ariton Liliana;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
38. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Emanoil Petruț, tarlaua 85, parcela 438 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Schmoll Ivan și Schmoll Ecaterina;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
39. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, Aleea Parc, tarlaua 204, parcela 11168 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei Kalany Viorica Oana;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
40. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilele situate în Focșani, strada Mărășești nr. 7 și Mărășești nr. 9 înregistrate în evidența fiscală pe numele domnului Sandru Nicu;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
41. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Focșani, strada 13 Decembrie 1918 nr. 13 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei Scutaru Sofia Lucreția;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
42. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Focșani, strada Jiliștei nr. 9 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei Vosganian Armine;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
43. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Focșani, strada Unirea Principatelor nr. 48 înregistrat în evidența fiscală pe numele domnului Dardala Marian;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
44. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Vrancei nr. 52 înregistrat în evidența fiscală pe numele domnului Glavan Iorgu;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
45. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Vrancei nr. 50 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Potop Vasile și Potop Sanda;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
46. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada C. Stere nr. 57 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei Haneș Veronica;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
47. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Cernei mr. 41 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei Puflea Felicia;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
48. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Cernei nr. 22 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei Constantin Georgiana;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
49. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Mureșului nr. 9 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei Murgu Iulia;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
50. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Ion Basgan nr. 5 înregistrat în evidența fiscală pe numele domnului Ilie Ioan;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
51. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Libertății nr. 1 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei Balaban Ecaterina;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
52. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Libertății nr. 29 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Pascu Tudora, Manole Elena și Zaharia Maria;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
53. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Libertății nr. 36 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Acatrinei Viorel și Acatrinei Georgeta;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
54. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș nr. 35 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Haret Alexandru, Haret Elena, Haret Vasile, Haret Marghioala și Haret Emilia Isabela;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
55. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 175/2016 pentru aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
56. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
57. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 203/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și desemnarea membrilor acestora;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.