TRANSMISIUNE LIVE : Ședința extraordinară a Consiliului Local Focșani! Ce proiecte se adoptă azi și cum votează consilierii

0
135

Jurnal de Vrancea transmite miercuri, începând cu ora 16:00, ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Focșani. Pe ordinea de zi a ședinței se află 14 proiecte de hotărâre, a căror aprobare este importantă pentru comunitate.

Iată ordinea de zi a ședinței de miercuri, 7 martie 2018:

 • 1. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 440/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru realizarea obiectivului de investiții „Refacere infrastructură străzi: Popa Șapcă, Teiului, George Coșbuc, Dornișoarei, Fundătura Dornișoarei, Ghinea Dorinel, Gheorghe Magheru din municipiul Focșani”, județul Vrancea;
  Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 2. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 441/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri locale în municipiul Focșani”, județul Vrancea;
  Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 3. proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local și alte surse de finanțare a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”;
  Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 4. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 253/2015 privind însușirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea și reabilitarea rețelei de transport a energiei termice în zonele: Piața Victoriei, str. Longinescu, str. Războieni” în municipiul Focșani;
  Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 5. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 350/2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la corp de clădire Școală și execuția lucrărilor conexe la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” din Focșani”;
  Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 6. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. CUP SALUBRITATE S.A. Focșani;
  Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 7. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani;
  Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 8. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirile finale a doi membri în consiliul de administrație la PARKING FOCȘANI SA;
  Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 9. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în localitatea Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan
 • 10. proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 3 autorizații taxi disponibile care vor fi atribuite transportatorilor înscriși în lista de așteptare, la nivelul municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 11. proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat dintre Municipiul Focșani, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani și SC PANDORA PROD SRL pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 12. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 27/2016 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Focșani;
  Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 13. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 3393/2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective D+P+6E” – generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Cpt. Stoenescu Corneliu nr. 20-22, nr. cad. 60358 și 2376/2N;
  Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 • 14. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 3349/2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a terenului în suprafață de 4106,0 mp pentru construire locuințe individuale” ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Vlad Țepeș, nr. cad. 9742/5/36/2N, 742/5/36/1/2/1N și 9742/5/36/1/1N, pe terenurile în suprafață de 4106,0 mp;
  Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.