Vezi cine s-a înscris în cursa pentru șefia IȘJ Vrancea!

0
435

Ministerul Educației organizează un nou concurs în vederea ocupării postului de general al învățământului vrâncean, cu acte în regulă. Înscrierile se termină joi iar până acum și-au depus dosarele actualul șef al ISJ, profesorul Dorin Cristea, și profesoara Livia Marcu, inspector școlar pentru managementul resurselor umane, care a mai candidat și la examenul trecut, fără a avea însă sorți de izbândă. Nu este exclus ca până la momentul la care se încheie perioada de înscriere să mai apară și alți candidați, dat fiind că la ultimul examen un doritor s-a arătat pe ultima sută de metri.

Pentru ocuparea funcției de șef al IȘJ Vrancea poate candida orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulativ, mai multe condiţii, respectiv: trebuie să fie  membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;  să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;  personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;  are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin opt ani, dintre care cel puţin cinci în ultimii 10 ani. O altă condiţie este să fi obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii cinci ani şcolari încheiaţi şi să nu fi  fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent. Candidaţii trebuie să aibă recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs. Candidaţii trebuie să nu fi desfăşurat poliţie politică şi să nu fi fost lipsiţi de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. Candidaţii trebuie să fie apţi din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale şi să nu fi împlinit vârsta standard de pensionare la data susţinerii concursului.

Concursul cuprinde trei  probe: evaluarea Curriculumului Vitae, rezolvarea unui test-grilă utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute, şi susţinerea interviului în faţa comisiei de concurs. La prima probă sunt analizate şi evaluate rezultatele obţinute în educaţie şi formare, aptitudinile şi competenţele personale.

Dacă după finalizarea concursului, funcţiile de inspector şcolar general rămân în continuare vacante, acestea nu pot fi ocupate, prin detaşare în interesul învăţământului până la organizarea unui nou concurs, de persoane care până la organizarea concursului au mai deţinut funcţii de conducere în inspectoratele şcolare sau în casele corpului didactic, dar nu au participat la concurs, respectiv de persoane care s-au prezentat la concurs, dar nu l-au promovat.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here