VIDEO: Incendiile de vegetaţie, un pericol pentru viaţă, bunuri materiale şi mediu

0
158

Unii dintre cetățeni și-au făcut un obicei de a-și igieniza terenurile și grădinile, prin arderea vegetației uscate, a resturilor vegetale și a miriștii, fără a respecta prevederile legale care reglementează modul cum se efectuează aceste arderi. Reprezentanții ISU Vrancea trag un semnal de alarmă asupra modului în care aleg unii aleg ca metodă incendierea suprafețelor. Trebuie știut faptul că, aceste incendii pot pune în pericol viața. Mai mult decât atât, incendiile necontrolate pot face ragavii, poate afecta afecta traficul rutier sau feroviar. Fiecare dintre aceste situații pot genera adevărate tragedii. De aceea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea face apel la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor:

“Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici. Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, acesta fiind emis prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sau persoana desemnată în acest sens”, se arată într-un comunicat al ISU Vrancea.

De la începutul anului au fost aplicate trei sancțiuni în cuantum de 2500 lei fiecare pe raza localităților: Panciu, Reghiu și Chiojdeni.

“De asemenea, conform legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, persoanele fizice şi juridice au obligativitatea de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului şi fără informarea, în prealabil, a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Astfel, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri:

 • condiţii meteorologice fără vânt;
 • parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 • izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii sau fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 • asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 • asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei. Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • condiţii meteorologice fără vânt;
 • colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
 • executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • supravegherea permanentă a arderii;
 • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

SANCȚIUNI:

 • în conformitate cu prevederile art. 1, pct. 3, lit. r din HG nr. 537 din 2007, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei; => ISU
 • în conformitate cu prevederile art. 96, alin. 1, pct. 9 din OUG 195/2005 privind protecția mediului încălcarea obligatiei proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a nu arde miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa, fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgent se sancționează cu amendă de la 000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice. => GARDA DE MEDIU

 

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.