Vrei să te angajezi în Consiliul Județean? Ai acum ocazia

0
759

Consiliul Județean a scos la concurs un post de consilier clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Resurse Umane și Informatizare. Potrivit anunțului publicat pe site-ul instituției, proba scrisă a concursului va avea loc pe data de 2 martie 2016, la ora 10,00.

Printre condițiile de participare pe care candidații trebuie să le îndeplinească se numără:

  • cetățenia română, cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
  • vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  • capacitate deplină de exerciţiu;
  • o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate.

Persoana care candidează trebuie să:

  • nu fi fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
  • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.

Bibliografia de concurs este afișată la sediul și pe site-ul instituției www. cjvrancea.ro.. Tot de pe site puteți obține și alte detalii referitoare la concurs.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.