ULTIMA ORĂ! Inspectoratul Școlar a afișat regulile Bacalaureatului 2020 | Peste 2.500 de elevi din Vrancea vor intra în febra examenelor

0
265

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a făcut public calendarul Bacalaureatului din acest an, dar și regulile pe care trebuie să le respecte elevii în centrele de examen. Examenul național de Bacalaureat 2020 va debuta luni, 22 iunie cu proba scrisă la Limba și literatura română, urmând ca miercuri elevii să susțină proba obligatorie a profilului. Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului și a specializării, este programată joi, 25 iunie.  2.546 de elevi din Vrancea, absolvenți ai clasei a XII-a vor susține examenului național de Bacalaureat din acest an. Dintre aceștia, 2.037 de candidați fac parte din promoția curentă, în timp ce 509 elevi sunt din promoțiile anterioare. Rezultatele vor fi afișate în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro în data de 30 iunie, până la ora 12:00. Cei care vor să depună contestații, o pot face în aceeași zi, în intervalul orar 16:00 – 20:00, respectiv 1 iulie, în intervalul orar 8:00 – 12:00.

“Contestațiile pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora”, se arată într-o informare transmisă de IȘJ Vrancea. Elevii vor afla rezultatele finale în data de 5 iulie.

Accesul în sălile de examen se va face respectând o serie de reguli impuse de pandemia de coronavirus. Iată lista regulilor afișată de Inspectoratul Școlar Județean Vrancea.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Reamintim că, în acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate următoarele măsuri de prevenire și protecție:

 • la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu va trebui să depășească 37,3 grade Celsius) de cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată de desfășurare a activității;
 • vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc);
 • se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanța ușii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide;
 • în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;
 • intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și spre alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;
 • existența, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;
 • în sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de celălalt;
 • pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea, fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecință, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

Reamintim faptul că, pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

 • recunoașterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
 • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
 • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține examenul de Bacalaureat în etapa specială, începând cu data de 6 iulie. La această etapă vor participa doar absolvenții care au avut temperatura peste maximul admis, au fost in izolare, carantină, au afecțiuni cronice care pot crește receptivitatea sau severitatea afecțiunii în contextul pandemiei, sunt spitalizați/internați, în prima etapă a examenelor naționale, pentru diverse afecțiuni.

Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 22 – 25 iunie, între orele 8:00 – 16:00.

În județul Vrancea sunt organizate 19 centre de examen: Colegiul Național „Unirea” Focșani, Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Focșani, Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani, Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani, Colegiul Tehnic „ Gheorghe Asachi” Focșani”, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani, Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani, Liceul cu Program Sportiv Focșani, Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani, Liceul Tehnologic „G. G. Longinescu” Focșani, Colegiul Național „Emil Botta” Adjud, Colegiul Tehnic „Gheorghe Balș” Adjud, Liceul Teoretic „Grigore Gheba” Dumitrești, Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu, Liceul „Simion Mehedinți” Vidra, Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Mărășești, Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobești.

Sunt organizate și trei centre zonale de evaluare, la Școala Gimnazială „Oana Diana Renea” Focșani, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani.

 

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.