Aleșii locali convocați în ședința ordinară a lunii martie | Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

0
196

Aleșii locali au fost convocați în ședința ordinară a lunii martie. Consilierii locali se vor întruni miercuri, 24 martie, cu începere de la orele 16:00. În convocatorul postat pe pagina de internet a Primăriei Focșani se specifică faptul că ședința va avea loc cu participarea fizică a consilierilor.Nu mai puțin de 24 de proiecte vor avea consilierii la mapă, proiecte care vizează, aprobarea excedentului bugetului local, aprobarea bugetului creditelor interene, dar și o serie de proiecte care vor stabili nivelul taxelor și impozitelor locale penmtru anul 2021. Un alt proiect important care va fi supus votului se referă la aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani. Iată proiectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare de miercurea viitoare:

1. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și a anexei la H.C.L. nr. 41/2021 pentru aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;

2. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 42/2021 privind aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică Stație de încărcare autobuze electrice situată în Municipiul Focșani, str. Mărășești nr. 72, jud. Vrancea”;

4. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local Focșani nr. 400/2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2021;

5. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 401/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților de comercializare, prestări servicii și alimentație publică de pe teritoriul Municipiului Focșani;

6. proiect de hotărâre privind avizarea modificării și completării Regulamentului serviciului de salubrizare din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea – Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea;

7. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 542/2017 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și similare în municipiul Focșani;

9. proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 17 autorizații taxi pentru orice tip de autoturisme și atribuirea unui număr de 18 autorizații taxi pentru autoturisme electrice, hibride și benzină + GPL, transportatorilor autorizați pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi la nivelul municipiului Focșani;

10. proiect de hotărâre privind abrogarea art. 4 și art. 5 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 320/2014 privind asocierea Municipiului Focșani prin Consiliul local al municipiului Focșani în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Speranța Vrancei”;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcțiuonare a acesteia;

12. proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 91 mp, situat în municipiul Focșani, bdul București, nr. 9B, identificat prin număr cadastral 65734, T 203, P 11116, înscris în Cartea Funciară nr. 65734, aparținând domeniului public al municipiului Focșani;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 6,00 mp. situat în Focșani, str. Unirea Principatelor nr. 31, județul Vrancea, T 148, înscris în CF 67390, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Lazăr Gheorghe;

14. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 31,00 mp. situat în Focșani, str. Aleea Echității nr. 19, bl. P1, județul Vrancea, T 204, P%11167 înscris în CF 67814, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Sava Nelu și doamna Sava Olga-Mihaiela;

15. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 10,00 mp. situat în Focșani, str. Constructorului nr. 17, bl. I20, județul Vrancea, T 211, P%11584 înscris în CF 64629, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Mirodone Adrian;

16. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 26,00 mp. situat în Focșani, str. Revoluției nr. 19, bl. P3, județul Vrancea, T 205, P 11228 înscris în CF 58284, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Gheorghe Dumitru și doamna Gheorghe Elena Maria;

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 130,00 mp. situat în Focșani, str. Mărășești nr. 33A, județul Vrancea, T 9, P 368 înscris în CF 68045, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC COMBRAT 94 SRL;

18. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Cărții Funciare nr. 59102 întocmită pentru terenul în suprafață de 31,00 mp., aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, situat în str. Liniștei nr. 4 (actuala str. Leopoldina Bălănuță);

19. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbarea destinației Spațiului B1, aparținând domeniului public al municipiului Focșani situat în Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică, în vederea închirierii;

20. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 10 ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publcie Focșani a unor imobile aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani în vederea exploatării și întreținerii acestora;

21. proiect de hotărâre pentru aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52 din 27.02.2020 privind aprobarea listei de priorități;

22. proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de priorități pe anul 2021, pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

23. proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2021;

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.