Asociația Taxi Fulger a pierdut definitiv acțiunea intentată Primăriei Focșani. Noul Regulament de organizare și funcționare a Serviciului de transport în regim de taxi rămâne în vigoare

0
578

Cererea de suspendare a aplicării noului Regulament de organizare și funcționare a Serviciului de transport în regim de taxi introdusă de Asociația Taxi Fuger a fost respinsă definitiv de instanță. Asociația a pierdut inițial acțiunea la Tribunalul Vrancea, iar astăzi Curtea de Apel Galați a considerat că recursul promovat este nefondat. În teorie, ar trebui ca Asociația să treacă lupta cu Primăria Focșani pe fond, adică să solicite anularea Hotărârii de Consiliu Local prin care a fost aprobat Regulamentul. Până la aceasta însă, actul normativ rămâne în vigoare, așa cum a fost votat în ședința din mai a CL Focșani. Ulterior acestui vot, Asociația Taxi Fuger a înștiințat Consiliul Local Focșani că nu este de acord cu forma regulamentului și că va acționa în consecință, în instanță, dacă nu se va relua dezbaterea pe acest subiect. „Apreciem HCL 140/29.05.2020 și Regulamentul pe care îl aprobă ca fiind nelegale, întrucât HCL invocat, care are o putere juridică inferioară legii, adaugă sau modifică dispozițiile actului normativ superior, respectiv ale Legii 38/2003, căreia ar trebui să i se supună”, se arăta în plângerea prealabilă adresată municipalității, în care erau criticate mai multe articole din regulament.

Problemele semnalate au fost reluate și în acțiunea introdusă împotriva municipalității, care apare odată cu motivarea soluției tribunalului, încărcată pe Rolii: „Prin contestația formulata, petenta a ridicat obiecțiuni legate de faptul că Regulamentul pe care HCL îl aprobă, în forma concepută de Primăria municipiului Focșani, adaugă la lege și aduce grave deservicii persoanelor autorizate să funcționeze în regim de taxi. Consecința principală și directă a aplicării acestui Regulament în forma actuală, chiar și până la pronunțarea instanței în fond, este aceea că impune reguli noi care adaugă la Legea cadru – 38/2003 înseși și împovărează situația celor care desfășoară activitatea de taximetrie. Aplicând Regulamentul în forma actuală, intervine cu o foarte mare lejeritate sancțiunea complementară a reținerii, suspendării, retragerii sau anulării autorizației de taxi, ca urmare a neîndeplinirii punctelor (normelor) nou introduse. În această situație, la reautorizare, după expirarea celor 5 ani de valabilitate a autorizației în curs, persoana care desfășoară activitatea de taximetrie va întâmpina dificultăți sau chiar refuz la reautorizare tocmai datorită acestei suspendări.
Sunt numeroase autoturisme cu autorizație aflată în curs, însă în curând și chiar până la finalizarea dosarului principal – trebuie reautorizate iar condițiile nou și nelegal impuse, nu lasă alternativă decât pentru achiziționarea unui autoturism nou, ceea ce reprezintă un foarte mare efort financiar pentru mulți dintre taximetriștii activi… Art 15 punct d) – adaugă nelegal la dotările suplimentare ale autovehiculului ce vor fi avute în vedere la punctarea și departajarea solicitanților, când în realitate, în Legea 38/2003 ele sunt opționale; iar dotările suplimentare punctate sunt nelegale:

-plata online, în cont comun deținut de o entitate-terță este nesustenabilă, atâta timp cât flecare autoturism taxi este dotat, conform legii, cu casă de marcat și se emite bon fiscal la sfârșitul flecarei curse;

-dotarea cu perete despărțitor …clienți este opțională conform legii însă devenind obligatorie el trebuie omologat de RAR, conform legii nr 38/2003 și Ordinului nr 1170/24 iulie 2003 al Ministerului transporturilor, construcțiilor și turismului, și nu există norme de aplicare ;

-dotarea cu dispozitiv fix de înregistrare a precizaților făcute de client este nelegală și încalcă bunele moravuri.

…Potrivit art 74 C civil, este considerată o atingere adusă vieții private captarea ori utilizarea vocii unei persoane aflate într-un spațiu privat, fără acordul acesteia. Dreptul la viață privată este un drept inerent ființei umane, art 58 C Civil stipulând că orice persoană are dreptul la viață, sănătate, integritate fizica și psihică, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieții private precum și alte asemenea drepturi recunoscute de lege. …Art 30 – alin 6) intervine în mod nelegal în activitatea dispeceratelor taxi, impunând procente minime de autovehicule care desfășoară activitatea de taximetrie, defalcat pe intervale orare a zilei. Intervine practic în programul de lucru al PF-urilor și SRL-urilor operator taxi, în condițiile în care norma de muncă legală este de 40/h pe săptămână. Programul și procentele propuse sunt nelegale prin prisma timpului de muncă și de repaus reglementat de lege, intervine abuziv peste Regulamentul de ordine interioară a organizației; impune practic ca fiecare dispecerat să aibă în traseu un număr de mașini/interval orar, deși conform prospecțiunii pieții și experienței furnizorilor acestui serviciu, în general rezultă că cererea de mașini variază, în funcție pe ziua săptămânii, evenimente, sărbători etc”.

În ciuda acestor susțineri, instanța de fond a decis că Asociația Taxi Fulger nu a dovedit că există un caz bine justificat pentru suspendarea regulamentului, deoarece „este necesar ca reclamanta să dovedească existența unor îndoieli serioase determinate de aspecte evidente cum ar fi nemotivarea actului, emiterea lui de către un organ necompetent, motivarea pe texte abrogate, neconstituționale sau alte aspecte din care să rezulte nelegalitatea actului fără o cercetare riguroasă a actului contestat”. Din expunerea de motive cuprinsă în cererea de suspendare nu rezultă în mod neîndoielnic acest lucru astfel că se impune în mod riguros o analiză concretă pe fondul cauzei. Prin urmare apreciem că cerința cazului bine justificat nu este dovedită, motiv pentru care vom respinge cererea de suspendare ca neîntemeiată”, se arăta în soluția tribunalului, așa cum apare pe Rolii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.