Consilierii locali din Focșani, chemați în ședință extraordinară

0
168

Șase proiecte care nu mai suportă amânare vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local Focșani înaintea ședinței care are loc de obicei la sfârșitul lunii. Consilierii municipali sunt convocați în ședință extraordinară vineri, 19 octombrie, de la ora 14.00.

Iată ordinea de zi, cu proiectele ce vor fi supuse la vot:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – Faza Studiu de Oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Modernizarea transportului public în municipiul Focșani”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 94/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local și alte surse de finanțare a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții: „Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicila la faza DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de recondiționare și modernizare terenuri sport ce aparțin Liceului Sportiv și demolare gradene”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea reluării procedurii de selecție pentru un membru în consiliul de administrație la Societatea ENET S.A. Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind trecerea unui bun ce aparține domeniului public al municipiului Focșani în domeniul privat al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.