FOTO: Acuzații grave la Tănăsoaia | Scrisoarea unui cetățean către minister: „La Tănăsoaia asfaltul se toarnă direct pe pământ”

0
3629

Un cetățean din satul Feldioara, comuna Tănăsoaia reclamă modul fraudulos în care sunt cheltuiți banii publici de către administrația comunei. Într-o scrisoare adresată ministrului Dezvoltării, Ion Ștefan, bărbatul este de părere că autoritățile locale din comuna Tănăsoaia își bat joc de banii publici alocați prin programe de dezvoltare locală. Acesta este de părere că totul se întâmplă cu ajutorul complicilor din Inspectoratul de Stat în Construcții Vrancea, fie că este vorba despre proiectanți, diriginți de șantier sau constructori. Acuzațiile merg mai departe către viceprimarul comunei care, fără să aibă pregătire de specialitate, semnează Certificatele de Urbanism și Autorizațiile de Construire „în dreptul arhitectului”.

Subsemnatul (….), cu domiciliul în sat Feldioara, comuna Tănăsoaia, jud. Vrancea, CNP: (…….), în calitate de cetățean al comunei, plătitor de taxe și impozite la zi, crescător de animale, agricultor cu peste 100 de hectare de teren agricol lucrat anual, formulez prezenta RECLAMAȚIE împotriva autorității locale din comuna Tănăsoaia și a complicilor: -Inspectoratul de Stat în Construcții Vrancea, -proiectanți, -diriginți de șantier, -constructori, …, privind modul fraudulos de cheltuire a banilor publici alocati de minister comunei Tănăsoaia. Din anul 2018, Certificatele de Urbanism și Autorizațiile de construire emise de Primăria Tănăsoaia pentru investițiile din comună sunt întocmite și semnate în dreptul arhitectului, de viceprimarul comunei Bozianu Petrică, care are pregătire de specialitate, doar 8 (opt) clase și un curs de zidar de 3 luni”, se arată în scrisoarea înaintată ministrului.

Cetățeanul este de părere că autorizațiile de construire sunt ilegale, atât timp cât acestea sunt semnate de un ales local și nu de o persoană avizată, cum ar fi un arhitect sau un inginer constructorcare să facă parte din aparatul de specialitate al primăriei. „Inspectoratul de Stat în Construcții Vrancea, în baza realizării funcției de autoritate de control și inspecție, prin inspectorii de control ai ISC Vrancea avea obligația să verifice și să constate că timp de 2 (doi) ani, la Primăria Tănăsoaia, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții nu a fost respectată, executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisă cu respectarea strictă a legii.  Cum pot fi cheltuite sume enorme din bani publici care au la bază autorizații de construire ilegale ???, care trebuiau verificate și semnate de un arhitect, urbanist, sau ing. constructor din aparatul de specialitate al primarului și nu de un ales local,  cum au acceptat diriginții de șantier, primii care au obligația de a verifica legalitatea autorizației de construire, începerea lucrărilor și mai ales confirmarea lucrărilor”, se mai arată în scrisoarea care a ajuns la Ministerul Dezvoltării. În susținerea celor relatate, semnatarul scrisorii a atașat fotografii în care se pot observa lucrările de mântuială din comuna Tănăsoaia. Este vorba despre lucrări de asfaltare a drumului comunal care face legătura cu localitatea Nănești și lucrări de alimentare cu apă și canalizare în satul Feldioara. În fotografiile surprinse de acesta se poate vedea cum stratul de asfalt proaspăt este turnat direct pe un strat subțire de balast, fără ca tronsonul de drum să fie pregătit pentru lucrări durabile de asfaltare.

„Domnule Ministru, este strigător la cer să vezi cum se toarnă asfalt în comuna Tănăsoaia: fără să se pregătească drumul cu balastare, nivelare și strat de piatră spartă, acostamente și șanțuri marginale, etc.. și apoi să compari cu asfaltul turnat corect în alte comune din județ. La Tănăsoaia asfaltul se toarnă direct pe pământ înierbat sau pe un strat foarte subțire de balast existent de la alte balastări, cu unele lățimi de asfalt măsurat de 3,25m. – 3,50m., pe unde nu pot trece două mașini Logan una pe lângă cealaltă, fără ca una din ele să treacă prin șanț. Vă rog să verificați dacă s-au respectat detaliile din proiectare și mai ales dacă există concordanță între lucrările declarate ca fiind executate, transmise pentru aprobare a fondurilor pentru lucrări executate și realitatea din teren. Oamenii de la țară sunt foarte mulțumiți când văd asfalt în sat, dar nu știu că asfaltul ar trebui să fie mult mai lat, cu acostamente și șanțuri laterale bănuiesc că primarul și complicii lui fură din banii alocați pentru asfalt”.

O mare parte din lucrările executate în comuna Tănăsoaia au fost realizate cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării. Nemulțumirea cetățeanului merge mai departe. El este de părere că dacă situația va rămâne așa, primarul din comună va continua „să fraudeze” bugetul ministerului pe principiul „picăturii chinezești”: execuția de lucrări mici, fără verificări temeinice.

„Domnule Ministru vă rog insistent să verificați personal lucrările pentru care deja ați alocat bani în comuna Tănăsoaia, știu și vă cred că nu aveți timp pentru a verifica lucrări de valoare mică în comune, dar tocmai pe aceste considerente se bazează și primarul comunei noastre, că nu o să vină în vecii vecilor un ministru să-i controleze lucrările pentru care i-a aprobat banii necesari și este bine știut că bugetul ministerului, al țării, este fraudat prin foarte multe lucrări (tunuri) mici, ca picătura chinezească, nu prin lucrări mari care sunt verificate temeinic. De ce insist să veniți dumneavoastră în control ???, pentru că din comuna Tănăsoaia, situată la 100 de km. de Focșani, au fost foarte mulți cetățeni care au sesizat fraudele primarului cu bani publici, cu fonduri europene, cu ajutoare pentru oameni nevoiași, iar rezultatele au fost de fiecare dată că, chiar dacă primarul a furat din bani publici, a făcut totuși și ceva pentru comună.”

Scrisoarea continuă cu prezentarea situației lucrărilor de  alimentare cu apă și canalizare a comunei Feldioara. Amplasamentele lucrărilor ar fi în pășunea comunală și în proprietăți private, fără respectarea prevederile legale în vigoare care cer ca respectivele suprafețe să fie scoase din circuitul agricol. Conform Legii fondului funciar, acest lucru ar fi imposibil, datorită reglementărilor clare care exclud schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din extravilanul localităților în cazul pajiștilor și pășunilor.

Art. 78 alin. (1^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 modificată:  Schimbarea categoriei de folosință în alte categorii de folosință a pajiștilor, înregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007, așa cum este prevăzut în primul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, în Registrul agricol, este interzisă.

Art. 78 alin. (1^3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 modificată::  Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1^1) sunt lovite de nulitate absolută.

Este de urmărit dacă relatările cetățeanului din Tănăsoaia îi vor înfiera pe cei responsabili cu verificarea lucrărilor și vor demara anchete pentru a se stabili dacă banii primiți de la Bugetul de Stat au fost cheltuiți corespunzător.

Dacă ai fost martorul unui eveniment care ar putea deveni o știre, ne poți contacta pentru a trimite sesizări, fotografii sau imagini video, pe adresa de email: redactie@jurnaldevrancea.ro, pe WhatsApp 0770 430 588 sau pe contul nostru de Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.