Procedura privind stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale în cazul indemnizaţiilor acordate în baza OUG 30/2020 si OUG 132/2020

0
139

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor că în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală nedepunerea declarației de impunere dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere. Stabilirea din oficiu nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului/plătitorului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere.

In cazul persoanelor care nu au declarat si achitat impozitul aferent indemnizațiilor prevăzute de OUG 30/2020 si OUG 132/2020, organul fiscal va  proceda la impozitarea din oficiu, potrivit prevederilor Ordinului nr. 1251/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare publicat în in Monitorul Oficial nr. 802 din 20 august 2021.

Reiterăm că,  în cazul indemnizației lunare acordate potrivit OUG 30/2020 şi OUG 132/2021,  calculul obligator fiscale se efectuează de către persoanele fizice beneficiare astfel:  contribuţie de asigurări sociale (25%) şi contribuţie de asigurări sociale de sănătate (10%), asupra indemnizației brute încasate de la agențiile pentru plați si inspecție socială județene.

Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, adică prevederile referitoare la stabilirea impozitului pentru veniturile din salarii obținute din afara funcției de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni.

Obligațiile fiscale menționate trebuiau declarate prin Formularul 212- Declarația unică privind impozitul pe venit şi  contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi plătite de către persoanele fizice beneficiare până la data de 25 mai 2021.

Principalele modificări aduse de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. nr. 1251/2021  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare vizează: 

– completarea “Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice” cu dispoziții privind identificarea si impunerea din oficiu a persoanelor care au beneficiat de indemnizațiile prevăzute de OUG 30/2020 şi OUG 132/2020 şi care nu si-au îndeplinit obligațiile declarative;

– modificarea corespunzătoare a formularelor “Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice” si “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, având in vedere ca impozitul pe veniturile obținute din indemnizațiile prevăzute de cele doua ordonanțe de urgenta se determina prin aplicarea regulilor prevăzute la art.78 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal.

– în cazul indemnizaţiilor primite în baza OUG 30/2020 şi OUG 132/2020 estimarea bazei de impunere se va face în baza informaţiilor primite de la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

Baza legală: Ordinul nr. 1251/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare publicat în in Monitorul Oficial nr. 802 din 20 august 2021. (comunicat Compartiment de comunicare AJFP Vrancea)

Dacă ai fost martorul unui eveniment care ar putea deveni o știre, ne poți contacta pentru a trimite sesizări, fotografii sau imagini video, pe adresa de email: redactie@jurnaldevrancea.ro, pe WhatsApp 0770 430 588 sau pe contul nostru de Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.