Tribunalul Vrancea și-a prezentat bilanțul anului 2019 | Peste 8.000 de dosare au ajuns pe masa magistraților

0
82

În data de 23 ianuarie 2020, la Tribunalul Vrancea s-a întrunit Adunarea Generală a Judecătorilor, în vederea prezentării şi analizării Raportului de activitate pe anul 2019. La dezbateri au luat parte dna jud. dr. Mariana Ghena – membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, dl jud. dr.Cosmin Răzvan Mihăilă – Preşedinte Curtea de Apel Galaţi şi conducători ai instituţiilor cu care instanţa colaborează pentru desfăşurarea activităţii specifice.

Câteva aspecte şi date statistice referitoare la activitatea desfăşurată pe parcursul anului trecut vă sunt oferite în continuare:

DATE GENERALE:

În cadrul Tribunalului Vrancea funcționeaza 3 secții: Secția I civilă (8 judecatori), Secția a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal (9 judecători) si Secția penală (6 judecători). La acest moment sunt vacante patru posturi, ca urmare a pensionării unor judecători.

În compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instanței lucrează 27 grefieri (schemă completă), 1 grefier-statistician, 6 grefieri-arhivari, un registrator, 5 informaticieni, 1 consilier BIRP, 2 aprozi si 2 agenți procedurali.

ACTIVITATEA DE JUDECATĂ:

La Tribunalul Vrancea s-au aflat pe rol, în cursul anului 2019, un număr de 8.403 de dosare, cu 13,08% mai puține fată de anul 2018, cand au fos de soluţionat 9.667 de cauze.

Din numărul total al dosarelor aflate pe rol, 5.269 sunt cauze nou înregistrate, cu 12,85% mai puține față de anul 2018, când au fost 6.046 de cauze.

Numărul cauzelor soluționate în anul 2019 a fost de 6.345, din care 1.724 cauze de către Secția I civila, 1.253 cauze de către Secția penală şi 3.368 cauze de către Secția a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal.

Din totalul de 8.403 cauze de soluționat, au rămas nesoluționate (în stoc) 2.058 cauze, număr în care sunt cuprinse și cele 219 dosare suspendate pentru diferite motive, dar și dosarele înregistrate spre finele anului, care nu au avut niciun termen de judecată programat în 2019.

Trebuie să subliniem faptul că, din punctul de vedere al operativităţii – care a fost pe parcursul anului trecut de 120.4%, Tribunalul Vrancea se situează pe locul 3 pe ţară (comparativ cu celelalte tribunale).

Secţia penală

La Secţia penală a Tribunalului Vrancea s-au înregistrat 1.301 dosare noi. Stocul de dosare la 01.01.2019 era de 128, astfel încât numărul total al cauzelor aflate pe rolul secţiei în 2019 a fost de 1.429 dosare.

Au fost soluţionate 1.253 dosare, rămânând, în consecinţă, nesoluţionate 176 de dosare.

Față de anul 2019, când numărul de dosare aflate pe rol a fost de 1.384, s-a înregistrat o creştere a volumului general de activitate, cu un procent de 3,15 %.

Secția I civilă

La Secția I civilă a Tribunalului Vrancea au fost înregistrate, în cursul anului 2019, 1.686 dosare noi. Stocul de dosare la 01.01.2019 a fost de 490, astfel încât numărul total al cauzelor aflate pe rolul secției în anul 2019 a fost de 2.176 dosare.

Au fost soluționate 1.724 de dosare, rămânând, în consecință, nesoluționate 452 dosare, din care 57 suspendate.

Față de anul 2018, când numărul dosarelor aflate pe rol a fost de 2.555 dosare, se constată o scădere a volumului general de activitate, cu un procent de 12,83 %.

Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Pe rolul secției au fost înregistrate 2.282 dosare noi, care, împreună cu stocul de 2.516 dosare existent la data de 01.01.2019, a condus la un număr total de cauze de soluționat de 4.797. În anul 2016 au fost 6.876 cauze de soluționat, în anul 2017 s-au aflat pe rol 7.648 cauze, în anul 2018 au fost pe rol un număr de 5.752 cauze, înregistrându-se, astfel, o scădere a volumului de activitate la această secţie cu 30,24% față de anul 2016, cu 37.28% față de anul 2017 şi cu 16.6% faţă de anul 2018.

Au fost soluţionate 3.368 dosare, rămânând nesoluţionate 1.430 dosare, din care 161 dosare sunt suspendate.

Încărcătura pe judecător la nivelul Tribunalul Vrancea a fost, în anul 2019, de 572 cauze, la calculul acesteia avându-se în vedere compunerea completurilor colegiale (2 judecători în contestație, 2/3 judecători în apel şi 3 judecători în recurs).

Indicatori de eficiență

Rezultatul analizei celor 5 indicatori de eficiență privind activitatea Tribunalului Vrancea a condus la încadrarea în gradul ,,Foarte eficient”. Cei 5 indicatori avuţi în vedere sunt: rata de soluționare (operativitatea), calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate; stocul de dosare; ponderea dosarelor închise într-un an; durata medie de soluționare; redactările peste termenul legal.

Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătorești

La Secția penală a Tribunalului Vrancea au fost pronunţate un număr total de 1.253 hotărâri (inclusiv cele privind verificarea măsurilor preventive), din care au fost atacate 122 hotărâri, reprezentând o pondere a atacabilității de 9,7%.

Ponderea atacabilității hotărârilor pronunţate de Secţia penală înregistrează o scădere față de anii anteriori, respectiv în anul 2018, când s-a înregistrat un procent de 11,7%, iar în anul 2017 s-a înregistrat un procent de 14,47%.

La Secția I civilă a Tribunalului Vrancea, dintr-un număr total de 1.724 hotărâri pronunţate, au fost atacate 264 hotărâri, corespunzător unei ponderi de 15,31%.

Ponderea atacabilității hotărârilor pronunțate de Secția I civilă a scăzut față de anul 2018 , când a fost de 20,4%.

La Secția a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Vrancea s-au pronunțat 3.368 hotărâri (inclusiv cele pronunțate pe parcursul procedurii insolvenței), din care au fost atacate 565 hotărâri, corespunzator unei ponderi a atacabilităţii de 16,8%, în scădere atât față de anul anterior, când a fost de 20,7%, cât şi faţă de anul 2017, când a fost de 30,09%.

La nivelul instanței, ponderea atacabilității din totalul hotărârilor pronunțate (inclusiv cele pronunțate pe parcursul procedurii insolvenței) este de 14,9%, dintr-un număr de 6.345 hotărâri, fiind atacate 951 hotărâri. Comparativ cu anul 2018, când era de 18,9%, acest procent este mai mic.

Indicii de desființare a hotărârilor judecătorești

La nivelul Tribunalului Vrancea indicele de desfiinţare, calculat la numărul total de hotărâri pronunțate (inclusiv cele pronunțate pe parcursul procedurii insolvenței, precum si cele privind verificarea măsurii arestării), este de 4,34% , față de 7,9%, cât era în anul 2018.

Pe secții, indicele de desfiinţare este de 2,15% la Secția penală, 2,84% la Secția I civilă si 5,94% la Secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

INFRASTRUCTURA INSTANȚEI

În anul 2019, urmare a fondurilor alocate în buget şi a aprobărilor ordonatorului principal de credite, s-au realizat, pe lângă funcţionarea activităţii instanţei, următoarele obiective:

– Realizarea şi aprobarea PUZ-ului pentru construirea Palatului de Justiție

– Reparaţii curente la Judecătoria Panciu

– Dotarea instanţelor cu echipament I.T.

– Dotarea instanţelor cu autoturisme

– Materializarea demersurilor anterioare pentru completarea H.G. nr.1486/2005, în ceea ce privește paza instanțelor

– Concretizarea demersurilor privind asigurarea în cadrul instanţei a funcţionării unui ghişeu aparţinând Primăriei Focşani, pentru încasarea taxelor judiciare de timbru

Bugetul final de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2019 a avut următoarea structură:

• Cheltuieli de personal în valoare de 29.691.159 lei ;

• Cheltuieli cu bunurile şi serviciile în valoare de 883.384 lei ;

• Cheltuieli cu despăgubirile civile și fondul de handicap în valoare de 627.610 lei;

• Cheltuieli de capital în valoare de 1.500 lei;

• Servicii publice – cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, ajutor public judiciar şi traduceri în sumă de 1.430.462 lei.

Creditele bugetare deschise au fost consumate potrivit destinației aprobate pentru cheltuielile strict legate de activitatea proprie a Tribunalului Vrancea și a judecătoriilor arondate.

La angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor s-a avut în vedere respectarea criteriilor de legalitate, realitate, oportunitate și eficiență. (comunicat Tribunalul Vrancea, purtător de cuvânt, Cons. Carmen Danțiș)

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here