Jurnal de Vrancea transmite vineri, începând cu ora 14:00, ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Focșani. Pe ordinea de zi a ședinței se află mai multe proiecte de hotărâre, a căror aprobare este importantă pentru comunitate.

Iată ordinea de zi, cu proiectele ce vor fi supuse la vot:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – Faza Studiu de Oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Modernizarea transportului public în municipiul Focșani”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 94/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local și alte surse de finanțare a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții: „Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicila la faza DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de recondiționare și modernizare terenuri sport ce aparțin Liceului Sportiv și demolare gradene”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea reluării procedurii de selecție pentru un membru în consiliul de administrație la Societatea ENET S.A. Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind trecerea unui bun ce aparține domeniului public al municipiului Focșani în domeniul privat al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

Catalin-Toma-PNL-Vrancea
Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here