partea 2

Se anunță o ședință maraton, vineri, 28 septembrie. Consilierii locali au la mapă peste 60 de proiecte.

Multe dintre ele vizează numirea unor reprezentanți ai Consiliului Local Focșani în consiliile de administrație ale unităților de învățământ. Pe ordinea de zi sunt și proiecte controversate, cum este cel care arată intenția Primăriei de a cumpăra o clădire aparținând unui agent economic, în care să funcționeze Serviciul Taxe și Impozite.

Iată ordinea de zi a ședinței, așa cum a fost anunțată:

 1. proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local a doamnei Miron Mariana; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 2. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a doamnei Balaban Elena Luminița supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile autorităților administrației publice locale din data de 5 iunie 2016 în Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 3. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 203/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și desemnarea  membrilor acestora; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 5. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 6. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 13 Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 7. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 8. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 17 Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 9. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 10. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 11. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 12. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 13. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială nr. 3 Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 14. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială nr. 7 Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 16. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 17. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 18. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 19. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 20. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 21. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 22. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 23. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 24. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 25. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 26. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „G G. Longinescu” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 27. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 28. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 29. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 30. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 31. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 32. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 33. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 34. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției propusă a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei municipiului Focșani”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 35. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 181/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare și dotări Dispensar Sud” str. Revoluției nr. 14, municipiul Focșani, județul Vrancea; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 36. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investitii „Alimentare cu energie electrică 10 locuințe modulare situate în strada Tisa T 70, P 4145; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 37. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.28/185/21.07.2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în Municipiul Focşani în procent de 5% din tariful  de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi modul de utilizare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 38. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 51,00 mii lei  Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” Focșani pentru derularea proiectului „130 DE ANI DE ISTORIE – Colegiul Al.I.Cuza”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 39. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 40. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 41. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 42. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 43. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 44. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 45. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 46. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani până la data de 31.03.2021, a drumului de exploatare situat în extravilanul municipiului Focșani, Tarlaua 90; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 47. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 11,00 mp. situat în Focșani, str. Democrației T. 79, P. 416 către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 48. proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării a PT 20 situat în Cartierul Sud – Aleea 1 Iunie, identificat prin T 282, P 11353, având suprafața construită de 322,00 mp în trei unități individuale, în vederea reabilitării spațiului în care va funcționa biblioteca de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat Cartierului Sud din municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 49. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a unui imobil compus din construcție cu suprafața desfășurată 834 mp. și teren în suprafață de 455 mp., situat în municipiul Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 13, județul Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 50. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 13, bloc 13, ap. 11, înscrisă în CF 51904-C1-U11 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51904-C1-U21 UAT Focșani către domnii Tunaru Cătălin și Tunaru Nicoleta; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 51. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 1, înscrisă în CF 54684-C1-U8 UAT Focșani către domnii Lupu Marian și Lupu Raluca Oana; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 52. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 11, bloc 11, ap. 11, înscrisă în CF 51889-C1-U29 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51889-C1-U12 UAT Focșani către domnii Bocu Gheorghiță și Bocu Lucica; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 53. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei situată în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 9, înscrisă în CF 54675-C1-U3 UAT Focșani către doamna Mocăniță Iuliana; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 54. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu
 55. proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de două schimburi de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan
 56. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 57. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 50437 din 14.06.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe și dotări complementare” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 42, P. 186/4, nr. cad. 58913, pe terenul în suprafață de 20793,0 mp; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 58. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 50494 din 14.06.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan și lotizare în vederea construirii de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 43, P. 189, nr. cad. 62927 și 62928, pe terenul în suprafață de 21653,0 mp; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 59. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 60. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 61. proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea, să exercite pe seama și în numele Consiliului local al municipiului Focșani dreptul de a prelungi prin act adițional Contractul unic nr. 10/03.12.2014 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 62. proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transport Public S.A. Focșani în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de administrație; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 63. proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ENET S.A. Focșani în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de administrație; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 64. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2018; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 65. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei din HCL nr.82/2018 privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, cu modificările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 66. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru Consiliul Local al Municipiului Focşani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 2018; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
Dacă ai fost martorul unui eveniment care ar putea deveni o știre, ne poți contacta pentru a trimite sesizări, fotografii sau imagini video, pe adresa de email: redactie@jurnaldevrancea.ro, pe WhatsApp 0770 430 588 sau pe contul nostru de Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul dvs.
Numele dvs.